Stokkemarke Petanque Klub blev startet som selvstændig forening den 08.02.2000, hvor vi indtog banelegemet bag Stokkemarke Hallen, som vi selv havde lavet med materialer leveret af den daværende Maribo Kommune.

Stokkemarke Petanque Klub er en meget bredt orienteret forening, hvor der er plads til alle uanset alder, fysik, køn og/eller spillemæssige kvalifikationer. Stokkemarke Petanque er medlem af såvel DGI og DPF, hvilket betyder, at vi spiller med i de lokale breddeorienterede turneringer og ligeledes i den landsdækkende danmarksturnering, hvor vi pt. er repræsenteret i 2. Division og Regionalserien.

Som forening ligger vi vægt på, at det sociale liv altid er i fokus og i dag er mellem 25 og 30 medlemmer.

Stokkemarke Petanque Klub er også meget aktiv på arrangementssiden, idet vi på årbasis afvikler 3-5 invitationsstævner fordelt over året. Herudover tilbyder vi os gerne som værter for DGI og DPF arrangementer.

Årligt kontingent

Senior                   kr. 200,00

under 18 år            kr. 100,00

DPF Turn.afg.         kr. 125,00